Veřejné finále cukrářské soutěže Svatební dort roku 2017 proběhne 5. února 2017 v Boby Centru Brno.

^

Úplná pravidla soutěže Svatební dort roku 2017

   

1. Pořadatel

Concierge Management s.r.o. / IČ: 24658928 / IČ: CZ24658928 se sídlem Praha 10 – Vršovice, Ukrajinská 1487/2a, PSČ 101 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedené Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 164026, zastoupená Ing. Ľubomírem Fehérem, jednatelem (dále jen „pořadatel“) pořádá soutěž „SVATEBNÍ DORT ROKU 2017“, (dále jen „soutěž“), a to v období od 1.6.2016 do 28.2.2017 (dále „soutěžní období“). Soutěž probíhá na území České republiky.

2. Pravidla soutěže

Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který zcela jasně a závazně upravuje pravidla soutěže s názvem SVATEBNÍ DORT ROKU 2017. Tato úplná pravidla soutěže jsou zveřejněna po celou dobu soutěžního období na webové stránce www.svatebnidortroku.cz a jsou k dispozici k nahlédnutí u pořadatele soutěže. Pořadatel může ze závažných důvodů změnit tato pravidla. Nové znění pravidel bude účinné od okamžiku jejich zveřejnění na internetové adrese pořadatele www.svatebnidortroku.cz.

3. Komu je soutěž určena?

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba, která je ke 30.11.2016 starší 21 let, respektive fyzická osoba ve věku 15-23 let pro účast v Juniorské kategorii a v souladu s těmito pravidly zašle pořadateli přihlášku. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a jejich rodinní příslušníci. Za rodinné příslušníky se pro účely této soutěže považují osoby tvořící domácnost a/nebo osoby blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Ze soutěže budou dále vyloučeni všichni soutěžící, kteří řádně nesplní podmínky účasti v soutěži v souladu s ustanovením čl. 4. těchto pravidel.

4. Jak se soutěže platně zúčastnit?

Každý, kdo se bude chtít do soutěže přihlásit, musí splnit podmínky a zadání jednotlivých kategorií a vyplnit elektronickou přihlášku na stránce soutěže www.svatebnidortroku.cz v souladu s termíny uvedenými u jednotlivých kategorií.

 

5. Soutěžní kategorie a jejich podmínky

 

a) Svatební dort roku (hlavní soutěžní kategorie)
b) Svatební design dortu
c) 3D dort
d) Juniorský pohádkový dort
e) Cupcakes

 

a) Svatební dort roku

Základní podmínky:
Tato kategorie je určena pro jednotlivce – cukráře profesionály, kterými jsou buď fyzické osoby – podnikatelé s živnostenským oprávněním pro řemeslnou živnost – pekařství, cukrářství, hostinská činnost nebo cukráři – zástupci nebo zaměstnanci podnikatelů s živnostenským oprávněním pro řemeslnou živnost pekařství, cukrářství, hostinská činnost nebo pedagogové oborových škol gastronomických, hotelových, odborných učilišť (obor cukrář, pekař, kuchař). Každý účastník může v této kategorii soutěžit pouze jednou.
Počet účastníků této kategorie není omezen. Počet finálových dortů je omezen na 10.
Dort musí být poživatelný a zdravotně nezávadný, minimálně dvoupatrový, rozměr největšího patra nesmí přesáhnout 40 x 40 cm nebo průměr 40 cm, výška dortu není omezena.
Použití makety je povoleno pouze v prvním kole. Finálový exponát musí být jedlý a plně autorským dílem soutěžícího vč. vlastního designu.
Povoleno: vnitřní výztuž (plastové nebo dřevěné cukrářské kolíky, separační plata), drátky, umělé pestíky, floristické pásky na výrobu květin.
Zakázáno: jakékoliv nejedlé ozdoby či materiály vč. živých, látkových nebo polymerových květin.
Přihláška:
Přihláška musí být zaslána do 14:00 30. listopadu 2016.
Přihláška musí kromě výše uvedených všeobecných údajů obsahovat: název dortu, popis vzhledu, popis náplně a identifikační číslo podnikatele. K přihlášce musí být přiloženy minimálně 4 fotografie dortu, a to dvakrát boční pohled, horní pohled a detail. Minimálně jedna fotografie bočního pohledu musí kromě soutěžního dortu obsahovat štítek s logem soutěže Svatební dort roku 2017, který je možno stáhnout a vytisknout zde (štítek také naleznete na stránkách www.svatebnidortroku.cz).
Registrační poplatek pro tuto kategorii není vyměřen.
Hodnocení soutěžních dortů proběhne bodovacím systémem.
Bodovací tabulka pro 1. kolo:

KRITÉRIUM MAX.BODŮ
Celkový vzhled 33
Kreativita a originalita 23
Odborná práce 22
Obtížnost použitých technik 22
Maximální počet bodů 100

Bodovací tabulka pro 2. kolo:

KRITÉRIUM MAX.BODŮ
Celkový vzhled 22
Kreativita a originalita 20
Odborná práce 17
Obtížnost použitých technik 20
Chuť 21
Maximální počet bodů 100

 

Hlavní kategorie probíhá ve dvou kolech.
1.kolo:
Na základě zaslaných přihlášek a fotografií odborná porota vybere 9 finalistů, kteří postoupí do 2. kola.
Porota hodnotí: obtížnost použitých technik, originalitu a kreativitu, odbornou práci a celkový vzhled.
Všechny fotografie přihlášených dortů budou uveřejněny na www.svatebnidortroku.cz za účelem hlasování veřejností. Dort s nejvyšším počtem hlasů postupuje jako 10. finalista do druhého kola. Z jedné IP adresy může být přidělen v každé kategorii pouze jeden hlas.
Soutěžící je povinen do druhého kola soutěže přivézt dort stejného vzhledu, se kterým postoupil z prvního kola.
2. kolo (finále):
Vybraní soutěžící jsou povinni soutěžní exponáty dopravit do místa finále, dohotovit a umístit na místo označené přiděleným soutěžním číslem určitý den a čas, který bude upřesněn. Případné propagační materiály mohou být u exponátu vystaveny, pokud jsou pořadatelem v předstihu odsouhlaseny.
Soutěžící bude mít k dispozici:
2 vstupenky na akci (vstupenky jsou vázány na konkrétního soutěžícího, nikoliv přihlášku), výstavní plochu – soutěžící může svou výstavní plochu dekorovat dle vlastního uvážení, jmenovku účastníka soutěže a výstavní cedulku s označením dortu.
Finalistům budou do 31.12.2016 poskytnuty přesné instrukce o průběhu.
Ve druhém kole se hodnotí: Obtížnost použitých technik, originalita a kreativita, odborná práce, chuť, celkový vzhled.
Vyhodnoceno bude prvních 5 míst.
Odměna za 1. místo:

Robot Kenwood Chef XL Titanium KVL8470S v hodnotě 27 990 Kč
Luxusní set trezírovacích špiček v hodnotě 3 950 Kč
6 kg balíček čokolády Valrhona, velké balení potahovací hmoty Massa Ticino
Poukaz na nákup v prodejně Fiala-Praha s.r.o. v hodnotě 2 000 Kč
Odměna za 2. místo:

Kurz Valrhona se zahraničním lektorem,
poukaz na nákup v prodejně Fiala-Praha s.r.o. v hodnotě 2 000 Kč,
3 x balení potahovací hmoty Massa Ticino
Odměna za 3. místo:

Poukaz na nákup v prodejně Fiala-Praha s.r.o. v hodnotě 2 000 Kč,
3 x balení potahovací hmoty Massa Ticino
Odměna za 4. místo:

Poukaz na nákup v prodejně Fiala-Praha s.r.o. v hodnotě 2 000 Kč,
3 x balení potahovací hmoty Massa Ticino
Odměna za 5. místo:

Poukaz na nákup v prodejně Fiala-Praha s.r.o. v hodnotě 1 000 Kč,
3 x balení potahovací hmoty Massa Ticino
Cena pro jednoho hlasujícího, který správně odpověděl na tipovací otázku:

 

b) Svatební design dortu

Téma: Luční svatba

Základní podmínky:
Tato kategorie je určena pro jednotlivce (amatéry i profesionály). Každý účastník může v této kategorii soutěžit maximálně dvakrát, tzn. zaslat celkem 2 přihlášky.
Počet účastníků této kategorie je omezen maximálním počtem 50 přihlášek. Do soutěže vstupuje prvních 50 přihlášených exponátů, rozhodné je přitom datum a čas přijetí přihlášky.
Soutěžní dort musí být autorským dílem soutěžícího, tzn. vlastní design.
Dort musí být zdoben ručně.
Dort může být nejedlý (maketa). V případě, že bude použita maketa, musí být prokazatelné, že lze dort konstrukčně vyrobit jako jedlý.
Dort musí mít 2 až 5 pater. Dort musí být pokryt potahovací hmotou, královskou glazurou, čokoládovou nebo jinou glazurou (polevou).
Velikost největšího patra nesmí přesáhnout velikost 45 x 45 cm nebo průměr 45 cm.
Povoleno: drátky, umělé pestíky, floristická páska na výrobu květin, vnitřní výstuže a opory.
Zakázáno: nejedlé ozdoby a materiály (jako živé či látkové květiny, porcelánové figurky apod.)
Přihláška:
Přihláška musí být zaslána do 14:00 30. listopadu 2016.
Přihláška musí kromě výše uvedených všeobecných údajů obsahovat: název a popis .

Registrační poplatek ve výši 200 Kč musí být uhrazen do 14 dnů od podání přihlášky na účet 5001269717/5500, do zprávy příjemce musí být vepsáno číslo exponátu, které bude pořadatelem přiděleno a zasláno společně s výzvou k úhradě registračního poplatku. Registrační poplatek se vztahuje k jednomu soutěžícímu, kategorii a přihlášce a je nevratný.
Soutěžící bude mít k dispozici:
Výstavní plochu o velikosti min 45 x 45 cm (soutěžící může dodekorovat výstavní plochu dle vlastního uvážení), jmenovku, 2 x vstupenku na akci (vstupenky jsou vázány na konkrétního soutěžícího, nikoliv přihlášku).
Soutěžící je povinen soutěžní exponáty dopravit do místa realizace finále, dohotovit a umístit na místo označené přiděleným soutěžním číslem určitý den a čas, který bude upřesněn do 31.12.2016.
Hodnocení soutěžních dortů:
Hodnocení bude probíhat anonymně v rámci finálového kola v– soutěžní dorty budou označeny pouze soutěžním číslem a názvem dortu. Případné propagační materiály mohou být u dortu vystaveny až po hodnocení porotou a musí být předem odsouhlaseny pořadatelem.
Hodnotí se: Obtížnost použitých technik, originalita a kreativita, odborná práce, celkový vzhled.
Hodnocení soutěžních exponátů proběhne bodovacím systémem.
Bodovací tabulka:

KRITÉRIUM MAX.BODŮ
Celkový vzhled 30
Kreativita a originalita 35
Odborná práce 20
Obtížnost použitých technik 15
Maximální počet bodů 100

Vyhodnoceny budou první tři místa.
Odměna za 1. místo:

Kurz Valrhona se zahraničním lektorem,
Luxusní set trezírovacích špiček v hodnotě 3 950 Kč,
velké balení potahovací hmoty Massa Ticino
Odměna za 2. místo:

Kurz Valrhona se zahraničním lektorem,
3 x balení potahovací hmoty Massa Ticino

Odměna za 3. místo:

Poukaz na nákup v prodejně Fiala-Praha s.r.o. v hodnotě 1 000 Kč,
3 x balení potahovací hmoty Massa Ticino

c) 3D dort

Tato kategorie je určena pro jednotlivce (amatéry i profesionály). Každý účastník může v této kategorii soutěžit maximálně dvakrát, tzn. zaslat celkem 2 přihlášky.
Počet účastníků této kategorie je omezen maximálním počtem 50 přihlášek. Do soutěže vstupuje prvních 50 přihlášených exponátů, rozhodné je přitom datum a čas přijetí přihlášky.
Soutěžní dort musí být autorským dílem soutěžícího, tzn. vlastní design.
Dort musí být zdoben ručně.
Dort může být nejedlý (maketa). V případě, že bude použita maketa, musí být prokazatelné, že lze dort konstrukčně vyrobit jako jedlý.
Dort musí být pokryt potahovací hmotou, královskou glazurou, čokoládovou nebo jinou glazurou (polevou).
Velikost největšího patra nesmí přesáhnout velikost 40 x 40 cm nebo průměr 40 cm.
Povoleno: drátky, umělé pestíky, floristická páska na výrobu květin, vnitřní výstuže a opory.
Zakázáno: nejedlé ozdoby a materiály (jako živé či látkové květiny, porcelánové figurky apod.)
Přihláška:
Přihláška musí být zaslána do 14:00 30. listopadu 2016.
Přihláška musí kromě výše uvedených všeobecných údajů obsahovat: název a popis.
Registrační poplatek ve výši 200 Kč musí být uhrazen do 14 dnů od podání přihlášky na účet 5001269717/5500, do zprávy příjemce musí být vepsáno číslo exponátu, které bude pořadatelem přiděleno a zasláno společně s výzvou k úhradě registračního poplatku. Registrační poplatek se vztahuje k jednomu soutěžícímu, kategorii a přihlášce a je nevratný.
Soutěžící bude mít k dispozici:
Výstavní plochu o velikosti min 40 x 40 cm (soutěžící může dodekorovat výstavní plochu dle vlastního uvážení), jmenovku, 2 x vstupenku na akci (vstupenky jsou vázány na konkrétního soutěžícího, nikoliv přihlášku).
Soutěžící je povinen soutěžní exponáty dopravit do místa realizace finále, dohotovit a umístit na místo označené přiděleným soutěžním číslem určitý den a čas, který bude upřesněn do 31.12.2016.
Hodnocení soutěžních dortů:
Hodnocení bude probíhat anonymně v rámci finálového kola – soutěžní dorty budou označeny pouze soutěžním číslem a názvem dortu. Případné propagační materiály mohou být u dortu vystaveny až po hodnocení porotou a musí být předem odsouhlaseny pořadatelem.
Hodnotí se: Obtížnost použitých technik, originalita a kreativita, odborná práce, celkový vzhled.
Hodnocení soutěžních exponátů proběhne bodovacím systémem.
Bodovací tabulka:

KRITÉRIUM MAX.BODŮ
Celkový vzhled 30
Kreativita a originalita 35
Odborná práce 20
Obtížnost použitých technik 15
Maximální počet bodů 100

Vyhodnoceny budou první tři místa.
Odměna za 1. místo:

Kurz Valrhona se zahraničním lektorem,
6 kg balíček čokolády Valrhona,
velké balení potahovací hmoty Massa Ticino
Odměna za 2. místo:

Poukaz na nákup v prodejně Fiala-Praha s.r.o. v hodnotě 1 000 Kč,
3 x balení potahovací hmoty Massa Ticino
Odměna za 3. místo:

3 x balení potahovací hmoty Massa Ticino

 

d) Juniorský pohádkový dort

Téma: Z pohádky do pohádky
Základní podmínky:
Tato kategorie je určena pro jednotlivce, fyzické osoby, které jsou ke 31.11.2016 ve věku 15 – 23 let. Každý účastník může v této kategorii soutěžit pouze jednou.
Počet účastníků v této kategorii je omezen maximálním počtem 20 přihlášek, rozhodné je přitom datum a čas přijetí přihlášky.
Soutěžní exponát musí být umístěn na podložce o rozměru 40 x 40 cm nebo průměru 40 cm tak, aby nepřesahoval okraj podložky. Minimální rozměr exponátu je 30 x 30 cm nebo průměr 30 cm.
Exponát musí být autorským dílem soutěžícího vč. vlastního designu. Exponát může být nejedlý (maketa). Soutěžící je také povinen připravit jeden malý dort o průměru 15 cm, ve stejném designu jako hlavní soutěžní exponát (dekorace nejsou povinné), který bude určen k ochutnávce porotou. Dort musí být rozkrájen přesným způsobem, aby bylo možno posoudit výkroj, a to na dvě poloviny, jednu polovinu na dvě čtvrtky a jednu čtvrtku ještě na osminy.

Povoleno: drátky, umělé pestíky, floristické pásky na výrobu květin.
Zakázáno: jakékoliv nejedlé ozdoby či materiály vč. živých, látkových nebo polymerových květin.
Zadané téma: Z pohádky do pohádky

– jednopatrový dort (= jeden korpus). (Nápověda: inspirace divadelní kulisy, pohádkové postavy, pohádkový děj…)

junior_pravidla_nakres

Přihláška:
Přihláška musí být zaslána do 14:00 30. listopadu 2016.
Přihláška musí kromě výše uvedených všeobecných údajů obsahovat: název, popis vzhledu a chutě. Registrační poplatek pro tuto kategorii není vyměřen.
Soutěžící bude mít k dispozici:
Výstavní plochu o velikosti minimálně 40 x 40 cm (soutěžící může svou výstavní plochu dekorovat dle vlastního uvážení), jmenovku účastníka soutěže, 2 x vstupenku na akci (vstupenky jsou vázány na konkrétního soutěžícího, nikoliv přihlášku), talířky a dezertní vidličky/lžičky pro ochutnávku porotou.
Soutěžící je povinen soutěžní exponáty dopravit do místa realizace finále, dohotovit a umístit na místo označené přiděleným soutěžním číslem určitý den a čas, který bude upřesněn do 31.12.2016.
Hodnocení soutěžních exponátů:
Hodnocení maket bude probíhat anonymně v rámci finálového kola v místě realizace finále – soutěžní exponáty budou označeny pouze soutěžním číslem a názvem. Případné propagační materiály mohou být u exponátu vystaveny až po hodnocení (vč. ochutnávky) porotou a musí být předem odsouhlaseny pořadatelem.
Hodnotí se: Originalita a kreativita, celkový vzhled a chuť.
Hodnocení soutěžních exponátů proběhne bodovacím systémem.
Bodovací tabulka:

KRITÉRIUM MAX.BODŮ
Kreativita a originalita 35
Celkový vzhled 35
Chuť 30
Maximální počet bodů 100

Vyhodnoceny budou první tři místa.
Odměna za 1. místo:

Robot Kenwood Chef XL Titanium KVL8400S v hodnotě 23 990 Kč

Odborný víkendový kurz od AKC ČR (téma bude upřesněno),
6 kg balíček čokolády Valrhona,
velké balení potahovací hmoty Massa Ticino
Odměna za 2. místo:

Poukaz na nákup v prodejně Fiala-Praha s.r.o. v hodnotě 1 000 Kč,
3 x balení potahovací hmoty Massa Ticino
Odměna za 3. místo:
3 x balení potahovací hmoty Massa Ticino

 

e) Cupcakes

Základní podmínky:
Tato kategorie je určena pro jednotlivce. Každý účastník může v této kategorii soutěžit pouze jednou.
Počet účastníků této kategorie není omezen. Počet finálových cupcakes je omezen na 5.
Svatební sada musí obsahovat minimálně 5 cupcakes. Cupcakes musí být zcela jedlé. Makety nejsou povoleny.
Povoleno: nejedlý obalový materiál jako např. papírové košíčky
Zakázáno: nejedlé ozdoby a materiály
Přihláška:
Přihláška musí být zaslána do 14:00 30. listopadu 2016.
Přihláška musí kromě výše uvedených všeobecných údajů obsahovat: název, popis vzhledu, popis náplně.
K přihlášce musí být přiloženy minimálně 4 fotografie sady, a to z jedné strany, horní pohled, detail a rozkrojený cupcake. Minimálně jedna fotografie bočního pohledu musí kromě soutěžní sady cupcakes obsahovat štítek s logem soutěže Svatební dort roku 2017, který je možno stáhnout a vytisknout zde (štítek rovněž naleznete na stránkách www.svatebnidortroku.cz.
Registrační poplatek pro tuto kategorii není vyměřen.

Soutěžní kategorie probíhá ve dvou kolech.
1.kolo:
Na základě zaslaných přihlášek a fotografií odborná porota vybere 4 finalisty, kteří postoupí do 2. kola.
Porota hodnotí: obtížnost použitých technik, originalitu a kreativitu, odbornou práci a celkový vzhled.
Všechny fotografie soutěžních sad cupcakes budou uveřejněny na www.svatebnidortroku.cz za účelem hlasování veřejností. Svatební sada cupcakes s nejvyšším počtem hlasů postupuje do druhého kola.
2.kolo:
Soutěžící je povinen do druhého kola soutěže přivézt sadu 5 cupcakes, se kterou postoupil z prvního kola, bez zdobení.
Druhé kolo proběhne v rámci finále. Soutěžící musí svou sadu 5 cupcakes během 90 minut nazdobit a připravit tak sadu stejného vzhledu, se kterou soutěžil v prvním kole. Složitější ozdoby si může soutěžící předpřipravit předem. Na požádání musí být soutěžící schopen vyrobit ukázku již předem připravených ozdob. Případné propagační materiály mohou být u exponátu vystaveny až po hodnocení porotou a musí být předem odsouhlaseny pořadatelem.
Ve druhém kole se hodnotí: Obtížnost použitých technik, originalita a kreativita, odborná práce, chuť, celkový vzhled.
Hodnocení soutěžních exponátů proběhne bodovacím systémem.

Bodovací tabulka pro 1. kolo:

KRITÉRIUM MAX.BODŮ
Celkový vzhled 33
Kreativita a originalita 23
Odborná práce 22
Obtížnost použitých technik 22
Maximální počet bodů 100

 

Bodovací tabulka pro 2. kolo:

KRITÉRIUM MAX.BODŮ
Celkový vzhled 22
Kreativita a originalita 20
Odborná práce 17
Obtížnost použitých technik 20
Chuť 21
Maximální počet bodů 100

Soutěžící má k dispozici:
2 vstupenky na akci (vstupenky jsou vázány na konkrétního soutěžícího, nikoliv přihlášku), výstavní plochu o minimální velikosti 45 x 45 cm – soutěžící může svou výstavní plochu dekorovat dle vlastního uvážení, jmenovku účastníka soutěže, 2 x výstavní cedulku s označením cupcakes, pracovní plochu, elektrickou zásuvku.
Všechny ostatní potřebné pomůcky, spotřebiče a materiál je soutěžící povinen zajistit si sám a na vlastní náklady.
Finalistům budou do 30.12.2016 poskytnuty přesné instrukce o průběhu.
Vyhodnoceny budou první tři místa.
Odměna za 1. místo:

Kurz Valrhona se zahraničním lektorem,
Luxusní set trezírovacích špiček v hodnotě 3 950 Kč,
velké balení potahovací hmoty Massa Ticino
Odměna za 2. místo:

6 kg balíček čokolády Valrhona,
3 x balení potahovací hmoty Massa Ticino
Odměna za 3. místo:

Poukaz na nákup v prodejně Fiala-Praha s.r.o. v hodnotě 1 000 Kč,
3 x balení potahovací hmoty Massa Ticino

6. Všeobecné podmínky platné pro všechny soutěžní kategorie

 • Soutěžní cukrářský produkt musí být výhradním dílem daného soutěžícího či soutěžících (vč. vlastního designu).
 • Zaslané fotografie musí být zaslány ve formátu JPG, rozlišení minimálně 800 x 600 bodů, maximální velikost souboru 1 MB..
 • Specifikace soutěžního exponátu musí být uvedena v plném rozsahu požadovaném přihláškou.
 • Kontaktní údaje musí být uvedeny v rozsahu jméno a příjmení, e-mail, věk, adresa, telefonní číslo, popř. informaci o týmu nebo společnosti, kterou zastupuje.
 • Soutěžící zasláním přihlášky prohlašuje, že při výrobě soutěžních produktů dodržel hygienické zásady.
 • Soutěžící si může v rámci finále umístit své propagační materiály pouze s písemným souhlasem pořadatele.
 • Soutěžní produkty v rámci finále budou hodnoceny odbornou porotou.
 • Exponát, který bude prezentován v sociálních sítích před realizací finále, bude diskvalifikován.
 • Ceny za jednotlivá umístění ve všech kategoriích budou zveřejněny do 31.8.2016.
 • Vyhlášení vítězů v jednotlivých kategoriích proběhne v rámci finálového kola dle časového harmonogramu zveřejněného na www.svatebnidortroku.cz nejpozději 14 dní před dnem konání finále.
 • Fotografie soutěžních produktů mohou být použity pro propagační účely soutěže. Fotografie pořízené během soutěže jsou majetkem Pořadatele.
 • Po celou dobu trvání soutěže mohou soutěžící pro komunikaci s Pořadatelem využít e-mail sona@svatebnidortroku.cz.
 • Soutěžící, kteří nesplní podmínky jednotlivých kategorií či poruší pravidla soutěže, budou ze soutěže vyloučeni.
 • Jeden soutěžící se může přihlásit do více kategorií.
 • Odstranění exponátů je možno pouze v určitý čas avizovaný v zaslaných instrukcích. Před tímto časem a datem je zakázáno exponáty odnášet. Exponáty, které nebudou odstraněny do 8:00 dne následujícího po dni finále, budou zlikvidovány.
 • Pořadatel soutěže nenese odpovědnost za poškození soutěžních produktů (exponátů). Za soutěžní produkty (výstavní exponáty) po celou dobu výstavy odpovídá soutěžící.
 • Z jedné IP adresy může být přidělen v každé kategorii pouze jeden hlas.

7. Práva a povinnosti pořadatele soutěže

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a změnit podmínky předání výher v případě, že výhry nebudou poskytnuty třetí osobou tak, aby mohly být výherci předány v souladu s těmito pravidly.
Pořadatel si dále vyhrazuje právo kdykoli zrušit, ukončit, změnit nebo zkrátit soutěž.
Účastníci soutěže berou na vědomí, že na výhry není právní nárok. Vítězům nevzniká právo výhry u pořadatele reklamovat.

8. Souhlas se zpracováním osobních údajů – schválení pravidel

Odesláním přihlášky dle čl. 4. těchto pravidel každý soutěžící:
a) dává pořadateli soutěže v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo, emailová adresa, případně dalších údajů, které pořadatelům v souvislosti se svou účastí v soutěži poskytne, za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži a pro další obchodní a marketingové účely pořadatele, a to na dobu 5 let; dále též souhlasí s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení a neúplná adresa bydliště (obec) ve sdělovacích prostředcích a na webové stránce pořadatele. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v rozsahu a k účelu výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem. Pořadatel je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje soutěžícího. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla pořadatele, a dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na omluvu, peněžní zadostiučinění nebo peněžitou náhradu, bylo-li jednáním správce porušeno právo soutěžícího na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení pořadateli a má za následek vyloučení soutěžícího z další účasti v soutěži vč. ztráty nároku na výhru, je-li doručeno před jejím předáním soutěžícímu;
b) dává pořadateli soutěže v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 480/2004 Sb. v platném znění souhlas s použitím svého telefonního čísla a emailové adresy pro obchodní a marketingové účely pořadatele, zejména pro účely zasílání obchodních sdělení;
c) dává pořadateli soutěže v souladu s § 84 a §85 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, svolení se zachycením jeho podoby a jejím rozšiřováním, s užitím svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených pořadatelem v souvislosti s pořádáním soutěže a předáváním výher (dále jen „snímek“) pro komerční účely na všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Soutěžící uděluje pořadateli toto svolení bez věcného, časového, množstevního a územního omezení. Toto svolení se vztahuje i na třetí osoby, kterým pořadatel snímek v souladu s jeho určením poskytne; a
d) potvrzuje, že splňuje podmínky účasti v soutěži stanovené těmito pravidly soutěže a vyslovuje souhlas s pravidly této soutěže.

V Praze dne 1.6.2016Facebook